top of page

סתימה לבנה

שיקום מורכב משמש לשיקום מבנה השן החסר מהשיניים. מבנה שיניים חסר יכול להיגרם עקב עששת ,  טראומה שיניים , פגמים באמייל (יש אנשים שנולדים עם חריגות במבנה השן)  שחיקת שיניים   או למטרות אסתטיות.

?כיצד מבצע רופא שיניים סתימה לבנה 

ראשית, השן מבודדת. לאחר מכן, המשטח המשוחזר נחרט ומוכן בעזרת דבק שיניים. החומר הקומפוזית  מורכב במרווחים קטנים ויצוק לצורה הנדרשת. לאחר מכן, הקומפוזית עובר התקשות  באור אולטרה סגול(לייטקיור) להתייצבות ולבסוף, השחזור מותאם ומלוטש.

?ממה יש להימנע לאחר סתימה לבנה

לאחר ההליך, אתה יכול לאכול או לשתות מיד ואין צורך באמצעי זהירות מיוחדים. לאחר סתימה לבנה, ההמלצות ממה להימנע זהות לעצות כלליות בנוגע לטיפול בשיניים, כמו להימנע מכסיסת ציפורניים או לעיסת פריטים כגון מכסי עט, שעלולים לשבץ את הקומפוזית.

bottom of page